(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena woteńdźće:

woteńdźće: [Katol3] [Kubas1] [Letop6] [Serbs10] [Stary1] [Stary2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity