(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena wjelorakosć:

wjelorakosć: [JencH1] [Rozhl10] [SN20010] [SN20019] [SN2003] [SN2004] [SN2006] [Serbs6]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity