(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena technologiski:

technologiski: [JencH1] [JencP1] [Katol3] [SN20010] [SN20012] [SN20017] [SN20019] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2006] [SN2008] [SN2009] [SN2013] [Stone1] [Terra1] [Terra3] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity