(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena tastatury:

tastatury: [JencP1] [KochJ3] [KochJ5] [Metow2] [Mlynk3] [SN20013] [Worna5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity