(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena tastaturu:

tastaturu: [Breza8] [Cyblo1] [KochJ3] [KochJ5] [Metow2] [Mlynk3] [SN20016] [SN20020] [SN2002] [SN2006] [SN2011] [SN2012] [Sretr2] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity