(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena tastaturowy:

tastaturowy: [SN2004] [SN2007]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity