(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena tastaturje:

tastaturje: [Breza6] [Metow1] [Mlynk2] [Rozhl4] [SN20011] [Stach3] [Widzu1] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity