(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena tastatura:

tastatura: [JencH1] [Mlynk3] [SN2011] [SN2013] [Serbs5] [Stone1] [Termi6] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity