(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena tarnowanje:

tarnowanje: [Biolo1] [JencH1] [KochJ7] [Plomj2] [Rozhl11] [SN20011] [SN2004] [SN2009] [SN2014] [Stone1] [Terra1] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity