(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena rozduwa:

rozduwa: [JencR1] [Krawz1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity