(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena rozduwaše:

rozduwaše: [Breza11] [Verne1] [Worna3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity