(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena rozduć:

rozduć: [Breza2] [JencH1] [Sretr2] [Stone1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity