(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena redundantny:

redundantny: [JencH1] [Letop16] [Stone1] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity