(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena prawdu:

prawdu: [BartC10] [BartC11] [BartC13] [BartC2] [BartC6] [BartC8] [BartC9] [Bjedr1] [Brank1] [Brank2] [Breza11] [Breza12] [Breza1] [Breza6] [Breza7] [Breza8] [Budar3] [Citan2] [Corna5] [CyzJa1] [CyzJa2] [CyzJa3] [Grojl2] [Grojl3] [Hesla1] [Hesla2] [Hrono1] [JencH1] [JencR1] [Jiras1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [Kmjec1] [KochJ12] [KochJ6] [KolaC1] [Krasz1] [Krawc2] [Krawc4] [Krawz1] [Krawz2] [Kubas2] [Kubas3] [Kubas4] [Kubas5] [Kubas6] [Kubas7] [Kubas9] [Loren2] [Ludow1] [Marks1] [Mlynk2] [Nawka1] [Nawka2] [Nawka3] [Nawka4] [Nemco1] [Nowak1] [Nowak5] [Nowyz1] [Plomj3] [Prino1] [Recus1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [SenJu1] [Serbs10] [Serbs6] [Slode1] [Solta1] [Solta2] [Sretr2] [Sretr3] [Sretr4] [Stary1] [Stary2] [Trile1] [Verne1] [Voelk1] [Wawri1] [Wicaz1] [Widzu1] [Wjela1] [Wjela2] [Wjela3] [Wjela4] [Wjela5] [Wobra1] [Worna1] [Worna5] [Wosad1] [Wuhla2] [Zataj1] [Zejle1] [Zejle2] [Zejle4] [Zejle6] [Zejle7] [Zejle8] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity