(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena podundać:

podundać: [JencH1] [Katol2] [Nowak3] [Nowak5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity