(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena plastilinowa:

plastilinowa: [Biolo1] [JencP1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity