(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena plastilina:

plastilina: [JencH1] [Termi3]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity