(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena park:

park: [Biolo1] [Brank3] [Breza10] [Breza11] [Breza4] [Breza5] [Breza6] [Breza8] [Budar4] [Citan1] [Citan2] [Corna1] [Cyblo1] [CyzJa2] [Domas1] [Domiz1] [Grojl2] [Grojl3] [Grojl4] [Hajdu2] [JencH1] [JencP1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [KochJ11] [KochJ13] [KochJ5] [KochJ7] [KochJ9] [Krawc1] [Krawc2] [Krawc3] [Krawc4] [Kubas7] [Metow1] [MicAc1] [Mlynk2] [Mlynk3] [Mojas1] [Nemco1] [Nowep1] [Plomj1] [Plomj2] [Plomj3] [Pomoc1] [Recus2] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs2] [Serbs4] [Serbs7] [Sretr1] [Stach3] [Stone1] [Termi3] [Termi5] [Terra1] [Terra2] [Terra3] [Terra4] [Terra5] [Terra6] [Treit1] [Trile1] [Verne1] [Voelk1] [Voelk2] [Wjela2] [Wjela4] [Worna1] [Wotro1] [Wuhla1] [Zadyn1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity