(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena předunda:

předunda: [Breza2] [Breza5] [Breza6] [Kubas3] [Kubas7] [SN2011]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity