(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena předundał:

předundał: [Fijal1] [Rozhl11]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity