(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena njewobhladniwych:

njewobhladniwych: [Citan1] [SecaK1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity