(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena njewobhladniwy:

njewobhladniwy: [Domas3] [JencH1] [Krasz1] [Sretr2] [Stone1] [Termi2] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity