(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena njewobhladniwje:

njewobhladniwje: [SN2014]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity