(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena njehladana:

njehladana: [SN20015]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity