(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena nješwarnik:

nješwarnik: [JencH1] [JencP1] [Krasz1] [Nowyz1] [Stary1] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity