(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena nješwarnicy:

nješwarnicy: [Nowyz1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity