(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena naduć:

naduć: [Breza8] [JencH1] [KochJ7] [MicAc1] [Plomj1] [SN20011] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity