(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena mjezota:

mjezota: [JencH1] [JencP1] [Pomoc1] [Serbs5] [Serbs7] [Stary1] [Stone1] [Termi10] [Termi3] [Termi9] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity