(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena maslawy:

maslawy: [JencH1] [Krasz1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity