(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena masa:

m˙aßa: [Woelk2]
masa: [BartC10] [BartC11] [BartC12] [BartC13] [BartC8] [BartC9] [Biolo1] [Bjedr1] [Brank2] [Breza8] [Breza9] [Citan2] [Domiz1] [Grojl6] [Hajdu1] [Hevie1] [HoseS1] [JencH1] [JencP1] [JencR1] [Katol1] [Katol3] [KochJ1] [KochJ3] [KochJ5] [KochJ7] [KolaC2] [Krasz1] [Krawc2] [Krawc3] [Krawc4] [Kubas6] [Letop14] [Letop1] [Loren1] [Ludow1] [MicAc1] [Mlynk2] [Mojas1] [Nawka2] [Pater1] [Pater2] [Plomj1] [Plomj2] [Plomj3] [Pomoc1] [Recus1] [Rozhl10] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [SN20010] [SN2003] [SN2004] [SN2011] [SN2013] [SecaK1] [Serbs3] [Serbs6] [Stach1] [Stach2] [Stary1] [Stone1] [Termi2] [Termi4] [Termi5] [Termi9] [Terra1] [Terra2] [Terra3] [Terra4] [Terra5] [Terra6] [Verne1] [Wjela3] [Wjela4] [Wjela5] [Worna1] [Zadyn1] [Zejle6] [Zlaby1]
maša: [Breza9] [JencH1] [Nawka2] [Rozhl8] [SN20018] [SN20020] [SN2003] [SN2005] [Zadyn1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity