(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena hłowułamanje:

hłowułamanje: [Hrono1] [JencH1] [SecaK1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity