(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena fantom:

fantom: [BartC13] [Breza2] [Breza5] [Breza6] [Breza8] [Breza9] [JencH1] [KochJ7] [Voelk1] [Voelk2] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity