(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dundaku:

dundaku: [SN20015] [SN20016] [SN2005] [SN2006]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity