(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dundakow:

dundakow: [Kubas3] [Kubas4] [Kubas5] [Nowak3] [Nowak4] [Nowak5] [Rozhl4] [SN2007] [Slode1] [Wjela4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity