(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dundakom:

dundakom: [BartC11]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity