(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dundakej:

dundakej: [BartC11] [Breza11] [Nowak3] [Zejle6]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity