(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dundakam:

dundakam: [Breza11] [CyzJa3] [SN2005] [SN2007]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity