(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dundaka:

dundaka: [BartC11] [BartC12] [Krasz1] [Kubas7] [MicAc1] [Nemco1] [Nowak3] [SN20016] [SN2004] [SN2007] [Sretr2] [Wjela3] [Wjela5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity