(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dundać:

dundać: [BartC11] [BartC3] [Breza2] [Breza7] [Breza9] [Citan1] [Domas1] [Hajna1] [JencH1] [KochJ5] [KolaC2] [Krawc3] [Kubas3] [Kubas6] [Kubas7] [Metow1] [Nemco1] [Nowak3] [Nowak4] [Nowak5] [Prino1] [Rozhl11] [Rozhl7] [SN20011] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20018] [SN20020] [SN2007] [SN2008] [SN2011] [SN2014] [Serbs3] [Serbs9] [Slode1] [Slown1] [Solta2] [Stach1] [Stone1] [Terra2] [Verne1] [Voelk1] [Widzu1] [Wjela2] [Worna1] [Zejle3] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity