(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dunajskim:

dunajskim: [SN2002]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity