(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dunajskich:

dunajskich: [SN2009]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity