(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dunajskeje:

dunajskeje: [Rozhl10] [SN20016] [SN2006]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity