(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dunajskeho:

dunajskeho: [Katol4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity