(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dunajska:

dunajska: [Rozhl3]
dunajská: [SN20018] [SN20019] [SN2014]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity