(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena bjezdomnym:

bjezdomnym: [Citan2] [Katol1] [Katol4] [Kmjec1] [Kubas4] [Kubas6] [Rozhl11] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20015] [SN20016] [SN2001] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2013] [SN2014] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity