(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena bjezdomnych:

bjezdomnych: [Breza1] [Breza7] [Domas2] [JencH1] [JencP1] [Katol1] [Katol2] [Katol4] [Kubas5] [Kubas7] [Rozhl10] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2003] [SN2004] [SN2006] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Stary2] [Terra4] [Terra5] [Terra6] [Worna1] [Wosad1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity