(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena bjezdomny:

bjezdomny: [JencH1] [JencP1] [Katol1] [Kubas3] [Kubas5] [Kubas6] [Kubas9] [Pomoc1] [Rozhl5] [SN20010] [SN20012] [SN20016] [SN20018] [SN20020] [SN2004] [SN2011] [SN2013] [SN2014] [Stone1] [Terra6] [Wobra1] [Worna1] [Zejle5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity