(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena bjezdomni:

bjezdomni: [Citan2] [Katol1] [Katol4] [Kubas4] [Kubas5] [Kubas6] [Kubas7] [Kubas9] [SN20010] [SN20012] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20018] [SN20020] [SN2003] [SN2004] [SN2012] [SN2013] [Terra4] [Wobra1] [Worna1] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity