(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena bjezdomne:

bjezdomne: [Brank3] [Domiz1] [JencP1] [Katol1] [Kubas7] [Nowak1] [SN20010] [SN20013] [SN20016] [SN2002] [SN2008] [SN2011] [Stawi1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity