(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena bjezdomna:

bjezdomna: [JencP1] [Katol4] [Kubas3] [SN2003] [SN2005] [SN2013]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity